Ochrona Danych Osobowych

RODO – obowiązek informacyjny

Szanowni użytkownicy strony www.pomiarstezenia.pl

Administratorem Danych jest Introl Sp. z o. o.  z siedzibą: 40-519 Katowicach, ul. Kościuszki 112. Introl powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail iod@introl.pl w każdej sprawie dotyczącej danych.

Państwa dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom wyłącznie w celu realizacji naszych celów. Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowychjest art. 6 ust 1 litera f Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych. Oznacza to, że Pani/ Pana dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu przesyłania informacji i ofert, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, oraz ochrony przez roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

W każdym momencie możecie Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych. Wystarczy wysłać e-mail na adres: iod@introl.pl.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych do innego Administratora Danych. W każdym czasie możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/ Pana danych narusza Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szczegółowe informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności